Projekt páté třídy "Řemeslo má zlaté dno"

17.02.2017 18:40

V pátek 17. 2. 2017 pokračovali páťáci v dalším okruhu témat, které mají připravené na celý školní rok. Tentokrát je čekal čtyřhodinový "maraton" na téma "Řemeslo má zlaté dno". Měli připravené pracovní listy, kde plnili úkoly týkající se jejich budoucího povolání, názvů starých řemesel (s některými z nich se zřejmě setkali poprvé) - hádali dle názvu, co mohlo toto řemeslo obnášet. Následně si pak své dedukce mohli ověřit na internetu. V další části se opět vrátili do současnosti a zjišťovali, na jakých typech škol mohou studovat po dokončení ZŠ, které školy jsou přímo ve Znojmě a kterou z nich by si případně vybrali. Každý žák si pak ještě, v rámci výtvarné výchovy, sám navrhnul a poté také zrealizoval vlastní reklamní tabuli se svojí fiktivní firmou. Možná se některým zdá, že je příliš brzy zabývat se již volbou povolání, ale čas letí jak voda a nebude to tak dlouho trvat a tito žáci se budou rozhodovat "naostro". Ve fotogalerii 5. třídy si můžete prohlédnout fotografie z vydařené akce.