zaměstnanci

UČITELÉ MŠ
Ivana Spurná vedoucí učitelka     
Simona Houfková učitelka
Kamila Baťová učitelka
Marie Temelková učitelka, školní asistent
Marcela Vyklická učitelka
Bc. Markéta Mejzlíková školní asistent
Martina Skýpalová asistent pedagoga