Aktuality

Setkání s rodiči žáků 2. a 4. ročníku

23.08.2017 09:32
Vážení rodiče žáků 2. a 4. ročníku, rád bych vás pozval na setkání s ředitelem školy, které se uskuteční v pondělí 28. 8. 2017 v 17:00 hodin v budově školy v Suchohrdlech. Na této schůzce budete seznámeni s organizačními změnami a dalšími informacemi, které se týkají zahájení a průběhu školního roku 2017/2018..  Jiří Voborný - ředitel školy

Setkání s rodiči žáků 1. ročníku

16.08.2017 09:36
Vážení rodiče, rád bych vás pozval na setkání s ředitelem školy a třídní učitelkou 1. ročníku, které se uskuteční v pondělí 28. 8. 2017 v 18:00 v budově školy v Suchohrdlech. Na této schůzce budete seznámeni s organizací školního roku. Budou vám poskytnuty veškeré informace týkající se zahájení školního roku, nákupu pomůcek a ostatních učebních materiálů. Jiří...

Setkání s rodiči žáků 3. a 5. ročníku

16.08.2017 09:30
Vážení rodiče žáků 3. a 5. ročníku, rád bych vás pozval na setkání s ředitelem školy, které se uskuteční ve středu 23. 8. 2017 v 18:00 v budově školy v Suchohrdlech. Na této schůzce budete seznámeni s organizačními změnami, které souvisejí s přesunem výuky všech tříd naší základní školy do budovy školy v Suchohrdlech.  Jiří Voborný - ředitel školy

Zahájení prázdnin- rozloučení

29.06.2017 19:09
Milí žáci, vážení rodiče, pedagogové, dovolte mi, abych se prostřednictvím těchto webových stránek rozloučila se všemi žáky a rodiči.  Základní škola a Mateřská škola Suchohrdly byla mým pracovištěm, skoro mohu říci i domovem, celých sedmnáct let, z toho bylo osm let ve funkci ředitelky. Po celou dobu mého funkčního období, jsem musela nést zodpovědnost za desítky dětí, žáků a celého...

Rozloučení se školním rokem a žáky páté třídy

04.06.2017 19:09
Vážení rodiče, žáci školy, zveme vás na slavnostní rozloučení s žáky páté třídy, které e uskuteční dne 28. června v 17.00 hodin ve víceúčelovém zařízení obce Kuchařovice. Na programu bude vystoupení žáků páté třídy, doplněno krátkými vstupy žáků ostatních tříd, ocenění nej... žáků, rozloučení s žáky pátých tříd. Škola se uzavře dne 30. 6. 2017, kdy bude předáno vysvědčení.    

Focení třídních kolektivů

04.06.2017 19:08
22. čevna proběhne focení tříd. 

Slavíme DEN DĚTÍ

28.05.2017 20:02
Den dětí oslavíme v naší škole výletem. 2. června pojedeme do Plenkovic, kde navštívíme Havlínův mlýn. Pro děti je zde nachystaná prohlídka třípodlažního nově zrekonstruovaného mlýna s průvodcem, chytání ryb, opékání špakáčků, hry a prohlídka okolí Plenkovického rybníka. Odjíždíme autobusy v 8.30 hodin od škol, vracíme se kolem 11.40, opět ke školám.  Žáci mají pouze čtyři vyučovací hodiny....

Sběr papíru

21.05.2017 14:38
25. května pořádá základní škola poslední sběr papíru v tomto školním roce. Dovážet lze tříděný papír do obou budov škol od 7.00. Odvoz 26. 5. v dopoledních hodinách.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Projekty

Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

02.11.2014 18:15
  Projekt - Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který je  spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje,...

Profesní rozvoj MŠ

02.11.2014 18:07
  Projekt:               Individuální projekt MŠMT Program:            Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) Prioritní osa:       1 -...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

"Škola rodičům - užitečné odkazy"

Středisko výchovné péče LABYRINT (Znojmo)
informační leták ke stažení zde
 
 

,,VENKOVNÍ I VNITŘNÍ 

PŘÍRODOPISNÉ UČEBNY ZŠ SUCHOHRDLY“
 
 
Více informací o projektu zde
 
 
 
 

V rámci projektu 72 hodin konajícího se 13. - 16. 10. 2016 se letos zúčastnilo 606 projektů a zapojilo na 30 tisíc dobrovolníků z celé České republiky. 300 stromů bylo vysázeno do obcí, měst a školních zahrad. Ani naše škola nezůstala stranou. V letošním roce jsme se do projektu zapojili i my. Co nás vedlo k tomuto rozhodnutí?

Loňský rok byl pro naší základní školu v Suchohrdlech u Znojma přelomový. Je tomu přesně rok, co jsme společně se zřizovateli obcí Suchohrdly a Kuchařovice  v rámci regionálního programu NUTS 2 jihovýchod  zrealizovali vybudování venkovní přírodovědné učebny. Projekt zahrnoval úpravy školní zahrady a přilehlých učeben do finální podoby. Otevřely se nám tím velké možnosti využití školní zahrady a pobytu dětí na čerstvém vzduchu. Realizaci provedla zahradní frma, ale bohužel žádný z vysazených stromů nepřežil. Využili jsme možnosti projetku 72 hodin a vysadili nové ovocné stromy, které v naší zahradě chyběly.

Co jsme si z projektu odnesli? Dobrý pocit z dobře vykonané práce a přesvědčení že okolí, které nás obklopuje, nám není lhostejné. Už všichni víme, na každém z nás záleží.